LUCIAN AVRAMESCU – ÎNTOARCEREA CU ARIPI DE CARTE

Cu privirea scrutătoare de argonaut deprins cu odiseea României moderne , Lucian Avramescu a fost oaspetele Colegiului Naţional ,,Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte la invitaţia Catedrei de limba şi literatura română. Acest eveniment se produce la puţină vreme după ce Lucian Avramescu şi-a lansat ultimul volum de versuri Să strigi femeia după numele ei de vers la prestigiosul Târg de carte Gaudeamus în prezenţa unui distins public şi a unei critici pe măsură din rândul căreia semnalăm pe academicianul Eugen Simion.
Absolvent al colegiului amintit ,Lucian Avramescu şi-a consolidat cariera culturală ca jurnalist excelând prin cenaclul ,,Serbările Scânteii tineretului”, prin remarcabilul supliment literar SLAST şi prin prima şi cea mai importantă agenţie de ştiri cu capital privat de la noi numită AM Press.

Biografia sa arată o carieră prestigioasă în domeniul literelor ,ca scriitor şi jurnalist. Fără îndoială, Lucian Avramescu nu este o personalitate comodă punând mai presus de orice dispreţul pentru adulaţia cumulardă, iubirea pentru adevăr şi frumos ,preţuirea valorilor autentice şi perene. De urbea noastră îl leagă anii de liceu,primele iubiri, descoperirea performanţei şi a curajului de sine, inerentele impasuri şi propria mitologie adolescentină. Vălenii de Munte au devenit, aşadar, un spaţiu eliadesc faţă de care Lucian Avramescu se simte atras cu fiecare întoarcere în care redescoperă oameni şi locuri care l-au marcat irevocabil. Evocările anilor de şcoală şi a experienţei sale gazetăreşti au constituit un prilej excelent pentru tinerii aspiranţi la o carieră culturală cu atât mai mult cu cât prin anecdotica savuroasă şi harul memorialistic s-au configurat obstacolele care solicită inteligenţa, tactul, riscul şi mai ales probitatea. Ca poet, Lucian Avramescu a făcut încă o dată dovada lirismului său original, a metaforei sale caline şi a verbului său de foc, a nervului neomodernist cu care construieşte imaginea femeii nu numai ca simbol erotic, ci ca necesară prezenţă armonizatoare a existenţei.

Să strigi femeia pe numele ei de vers, apărut la Editura AM Press, reprezintă un volum inedit în peisajul liricii contemporane prin patosul veneraţiei ce se etalează de la elegie la odă cu prospeţimi şi candoare virilă de o modernitate frapantă.
Graţie Centrului Cultural şi Primăriei, prin grija primului edil, elevii prezenţi la întâlnirea şi la fermecătoarea lansare de carte au primit în prag de sărbătoare volumul de poezii pe a cărui copertă interioară autorul a gravat cuvinte de suflet şi pentru vreme îndelungată de acum înainte.

Lăudăm exemplaritatea gestului cultural săvârşit de Primărie cu atât mai mult cu cât el are menirea să îi îndrepte pe tinerii liceeni către lectură şi către cunoaşterea valorilor spirituale din oraşul lui Nicolae Iorga şi al lui Miron Radu Paraschivescu, al lui Valeriu Sârbu şi al lui Mircea Maliţa, al altor personalităţi care, prin opera lor, înscriu aşezarea nu numai în istorie, ci şi în cultura vie ce se desfăşoară acum şi care ne implică în numele tinerei generaţii.

Lucian Avramescu este, din acest punct de vedere, un posibil model cultural iar întâlnirea cu el reprezintă descoperirea unei personalităţi culturale într-o lume saturată de maculare şi de false valori.

Prof. dr. Valentin Emil Mușat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *